Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

NAZWY GEOGRAFICZNE

  W Bobrownikach istnieje bądź istniało bardzo wiele nazw własnych miejsc, pól, obszarów i dróg. Używanie konkretnych określeń bardzo ułatwia komunikowanie się i pomaga w dokładnym wskazaniu danego miejsca. Mieszkańcy dobrze obeznani w tym nazewnictwie zamiast długich wywodów i opisów często za pomocą jednego słowa mogą jednoznacznie określić położenie danego pola czy budynku. Bobrowniki obfitują w takie nazwy. Wśród nich jest wiele już zapomnianych lub używanych tylko przez starszych mieszkańców, ale są także te bardzo popularne –bo kto się nie spotkał z nazwami takimi jak Błonie, Zagórce lub Czerwona Ziemia. Niektóre nazwy takie jak min. Budzyń, Podwiatraki widnieją nawet w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych. Bardzo dobry i dokładny spis Nazw Geograficznych przedstawiony został w książce „Bobrowniki 1485-1988”. Spis ten zamieszczony jest poniżej. W poniższym zbiorze położenie każdego miejsca jest dokładnie opisane, a przy niektórych hasłach również przytoczono genezę ich powstania. Przedstawiona lista nazw geograficznych sporządzona została niespełna trzy dekady temu a już w pewnym stopniu nie jest aktualna. Mimo, że nazwy pozostały te same to jednak trochę się pozmieniało...

Barachnia–nazwa pól położonych na północ od Podwierzbia graniczących od północy z pastwiskami wsi Podwierzbie od wschodu z łąkami wsi Podwierzbie Sosnowiec. Pole to o dawnej nazwie Niwa za Laskami należało do gruntów plebańskich (28 mórg). W 1866 roku sprzedane przez rząd carski w drodze licytacji mieszkańcom Bobrownik.

Biel–bagniste łąki położone między polami zachodniej części Zagórca do lasu mieszkańców Bobrownik. Od zachodu Biel graniczy z gruntami wsi Kleszczówka.

Bliższe–nazwa pól położonych na zachód od Bobrownik rozciągające się między Drogą Bliższą i gruntami Garbarszczyzny, na wschodzie do Łąk nad Mostami i Gliniankami od zachodu, od południa z Garbalonką, a od północy z polami Wrzosówka. Należą w części do wsi Podwierzbie, w części do Bobrownik.

Błonia–pastwiska położone między rzeką Wieprz a Bobrownikami i Powierzbiem. Na wschodzie graniczą z łąkami Krzywie na zachodzie z pastwiskiem Garbalonką.

Budzyń–część miejscowości Bobrowniki ciągnącej się nad starorzeczem Wieprza od ul. Puławskiej do drogi zwanej Opłotkami.

Chałupnisko–pola i łąki nad Wieprzem na południowy zachód od Bobrownik między Starościankami a Rogolankami. Tam prawdopodobnie znajdowała się dawna wieś Bobrowniki przed lokacją miasta w 1485 r.

Czerwona Ziemia–pola położone między Starym Gościńcem Stężyckim a Drogą Masowską, wchodzi w skład pól Bliższe. Na północnym zachodzie graniczy z niewielkim polem zwanym Pod Kogutkiem. Z nazwą pola związana jest legenda o bitwie ze Szwedami.

Dalsze–półzagony położone w zachodniej części pól bobrownickich graniczących z gruntami wsi Masów.

Doły–łąki położone na północ od wsi Podwierzbie przed Laskami.

Droga Bliższa–droga biegnąca z południa na północ łącząca Stary Gościniec Stężycki z Drogą Kleszczowską, przy skrzyżowaniu Drogi bliższej i Nowego Gościńca Dęblińskiego leży cmentarz żydowski.

Droga na Doły–droga biegnąca z południa na północ od wsi Podwierzbie do 1945 r. była to granica między polami wsi Podwierzbie a polem dworskim.

Droga Górna–droga dziś nieistniejąca, biegła od Nowego Cmentarza w kierunku zachodnim równolegle do Nowego Gościńca Dęblińskiego.

Droga Kleszczowka–droga łącząca obecnie Bobrowniki z Kleszczówką i Dęblinem. Dawniej droga ta biegła na polu Wrzosówka i do pastwiska Kobylnik.

Droga Kretowa–droga polna biegnąca z południa na północ od Starego Gościńca Ryckiego do pastwisk Biel i Osowia.

Droga Masowska–na wysokości pól Garbarszczyzna odchodziła na zachód od Starego Gościńca Stężyckiego biegła przez pola Bliższe do Łąk na Mostami w kierunku wsi Masów. Droga ta istnieje obecnie tylko we wschodniej części.

Droga Młynna–biegła na granicy pól Bliższe i Garbalonką obok dawnego młyna na rzece Mestrze dopływem Wieprza w kierunku zachodnim i łączyła się z Drogą Masowską.

Droga Moszczyńska–leśna droga biegnąca od Góry do wsi Moszczanka i dalej do Nowodworu.

Opłotki–droga łącząca Stary Gościniec Stężycki z Budzyniem.

Droga Sarnecka–droga prowadząca od Góry do Lasonii i Sarn, część dawnego traktu biegnącego z Bobrownik do Kocka. Do 1830 r. przy skrzyżowaniu tego traktu z Traktem Warszawskim znajdowała się stacja pocztowa.

Droga Swatowska–wybiegała z Bobrownik z zachodniego krańca obecnej ulicy Chłodnej, biegła na północ do Niwy za Stodołami, zachodnią granicą Niwy do istniejącej obecnie drogi polnej prowadzącej do pastwiska Osowia, skręcała na zachód do wsi Kleszczówka i dalej do Swat.

Droga Wycięta–odchodziła na Górze od drogi Ryckiej w kierunku północno-zachodnim i prowadziła do Karasiówki, Swat, Krukówka.

Droga Rycka–leśna droga, część traktu ryckiego, biegnąca od Góry w kierunku północnym do Bogusz pod Rykami.

Droga Żdżarska–nieistniejąca obecnie droga prowadząca z Bobrownik do Żdżar.

Dzwonka–część starorzecza Wieprza w kształcie głębokiego owalnego jeziorka pod skarpą Wiatraki.

Gać–nazwa pól należących dawniej do Bobrownik przy granicy wsi Masów.

Garbalonka–pastwiska na południe od pól Bliższe i Drogi Młynnej do rzeki Wieprz na południu.

Garbarszczyzna–jednozagrodowa osada na zachód od Budzynia należąca do 1866 r. do dworu dęblińskiego. W języku potocznym „Garbarnia”. Nazwa osady pochodzi prawdopodobnie do łacińskiej nazwy „Calbarnia” (skład soli). W XVII w. istniała założona przez Adama Kotowskiego w Bobrownikach składnica soli.

Gęsinne–bagniska stanowiące północno-zachodnią granicę gruntów osady Bobrowniki.

Glinianki–zagłębienia terenu powstałe po wybraniu gliny na budowę kościoła. 1. zagłębienie przy Starym Gościńcu Stężyckim na wschód od Nowego Cmentarza. 2. zagłębienie na Niwie Wierzbie.

Głęboka Olszyna–bagienny las olchowy na granicy guntów wsi Kleszczówka i Bobrownik, na wschód od Gęsinnego.

Głowianka–teren przy rozwidleniu dróg Nowego Gościńca Dęblińskiego i Drogi Żdżarskiej. Znajduje się tu Nowy Cmentarz.

Górka–część Bobrownik na południe od Rynku przy ulicach Przechodniej i Nowej. Od 1485 r. stała tu karczma plebańska, którą dzierżawił karczmarz o nazwisku Nagórka. Obecnie przy ul. Nowej znajduje się szczątkowy placyk a na nim dawna studnia miejska.

Grądy–bagniste pastwiska ciągnące się ze wschodu na zachód w dawnym starorzeczu Wieprza pod stromą skarpą Wysoczyzny Siedleckiej od szosy Warszawa-Lublin na wschodzie do łąk Biel na zachodzie. 2. Grądy –nieistniejąca dziś osada między wsiami Sędowice i Lasoń. W 1838 r. Istniała tu cegielnia wytwarzająca cegłę dla budującej się twierdzy w Dęblinie.

Izbica–dawna, dziś nieistniejąca nazwa łąk nad Wieprzem będąca południową granicą pól bobrownickich w 1485 r.

Kąpie–łąki i ogrody położne na północ od Bobrownik między: Starym Gościńcem Ryckim od zachodu, polem Zagórce od północy i gruntami wsi Podwierzbie od wschodu.

Kąty–łąki należące do wsi Podwierzbie na południowy zachód od Garbalonki.

Kępa–część Bobrownik nad starorzeczem Wieprza między ul. Puławską, Łąką pod Starym Młynem i Błoniem od wschodu.

Kobylnik–bagniste pastwiska położone między polami Wrzosówka, Zagórce, łąkami Biel i gruntami wsi Kleszczówka.

Kogutek–„Pod Kogutkiem”, niewielki obszar pola i pastwiska położonego przy Starym Gościńcu Stężyckim nad Gliniankami. Prawdopodobnie stała tu kiedyś karczma lub zajazd „Pod Kogutkiem”

Kretowa Choina–piaszczyste wydmy na granicy pól zachodniego Zagórca z łąkami Biel i pastwiskiem Osowia.

Krzywie–łąki wsi Podwierzbie nad Wieprzem na wschód od Błonia.

Laski–piaszczyste wydmy ciągnące się ze wschodu na zachód, oddzielające Doły od Baranichy i Kąpie od Zagórca.

Łączki–ogrody położone między Drogą Kleszczowską a Kobylnikiem.

Łąka pod Starym Młynem–łąka położona między ul. Puławską od zachodu, Kępą od południa, z działkami przy wschodniej części ul. Stężyckiej od północy i Błoniem od wschodu.

Mileśkowiec–nazwa pól na północny-zachód od Bobrownik na granicy z gruntami dawnej wsi Dęblin. Prawdopodobnie w czasach lokacji miasta Bobrowniki znajdowała się tu wieś o tej samej nazwie.

Mosty–łąki ciągnące się z północy na południe w dawnej dolinie rzeki Mestry. Pola nad Mostami –pola graniczące z doliną Mestry.

Niwa Chylczyńska–dawna nazwa Niwy za Stodołami i terenami zajętymi pod zabudowę miasta Bobrowniki do obecnej ul. Stężyckiej.

Niwa Księża–grunty należące obecnie do kościoła w Bobrownikach.

Niwa za Stodolami–pole położone na północ od Bobrownik między Starym Gościńcem Ryckim, ul. Polną i pastwiskiem Kobylnik.

Niwa Wierzbie–nazwa pól należących do wsi Podwierzbie na północ od wioski.

Nowy Gościniec Dębliński–(Carski Trakt) droga zbudowana w końcu XVIII wieku, łącząca Dęblin z Bobrownikami. W latach 1915-1918 jeńcy serbscy zbudowali tu twardą kamienną nawierzchnię. Obecnie istnieje tylko część tej drogi od Bobrownik do Nowego Cmentarza o nawierzchni asfaltowej.

Nowy Gościniec Rycki–droga zbudowana w końcu XVIII w. łącząca Bobrowniki z Rykami. W latach 1915-1918 jeńcy serbscy zbudowali docinek tej drogi od Bobrownik do Góry o twardej nawierzchni.

Ogrody–niewielkie działki otaczające wieńcem Bobrowniki, przeznaczone pod uprawę warzyw.

Osowia–pastwisko graniczące z Bielą i Zagórcem.

Otok–pola, ogrody i łąki położone na zachód od Bobrownik między Bobrownikami a drogą Bliższą.

Podborze–nazwa części pastwiska pod górą, przylegającego z lewej strony do szosy ryckiej.

Podgęsinne–pola położone w pobliżu bagien Gęsinne.

Podwiatraki–nowsza nazwa części Bobrownik od ul. Opłotki do Garbalonki.

Podwierzbie–nazwa wioski przylegającej od wschodu do Bobrownik, do 1649 r. wchodziła w skład Bobrownik pod nazwą Przedmieścia.

Poręby–pastwisko ciągnące się od Glinianek na północny-wschód do Gęsinnego.

Pólko–część pastwiska na zachód od Podborza, przed zniszczeniem nosiło ślady uprawy w postaci zagonów.

Przedmieście–w potocznej mowie mieszkańcy Bobrownik nazywają tak wieś Podwierzbie.

Przydawki–niewielkie działki pól lub ogrodów przydatne do właściwych podstawowych działek.

Przyrwy–pola i łąki położone po lewej stronie Wieprza naprzeciw pól bobrownickich, oderwane od zasadniczych od zasadniczych działek wskutek zmiany koryta Wieprza.

Rogolanki–łąki i pastwiska nad Wieprzem na wschód od Chałupniska i na południe od Garbalonki.

Sosnowiec–łąki wsi Podwierzbie graniczące od zachodu z Barachnią.

Spławie–dawna nazwa lasu graniczącego od północy z gruntami bobrownickimi. Nazwa wymieniona w akcie lokacyjnym miasta Bobrowniki w 1485 r.

Stary Gościniec Rycki–dawny trakt prowadzący od mostu na rzece Wieprz, przez Błonie, Uliczką do wschodniego końca ul. Stężyckiej, przez grunta plebańskie nad Stawikiem, gdzie łączył się z obecną ulicą Chłodną, przez ogrody nad Stawikiem do obecnej drogi na Stary Cmentarz, gdzie skręcał w prawo i przez Zagórce i Podborze do Góry.

Stary Gościniec Stężycki–biegł od ul. Stężyckiej obecną ul. Masowską, przed polem Bliższe skręcał w prawo i przez Czerwoną ziemię przecinał obecną część Nowego Gościńca Dęblińskiego i Drogą Żdżarską biegł do Modrzyc i Stężycy.

Stawik–niewielki staw położony w północnej części gruntów kościelnych.

Stodoły–zgrupowanie zabudowań gospodarczych na obrzeżach osady: 1 na Budzyniu, 2. Przy drodze Kleszczowskiej i Otoku, 3. Przy Starym Gościńcu Stężyckim, 4. Przy obecnej ul.Polnej.

Uliczka na Błonie–dawna część głównego traktu z Końskowoli przez most lub prom na Wieprzu do Starego Gościńca Ryckiego.

Wrzosówka–pola położone przy pastwisku Kobylnik graniczące od południa z polem Bliższe.

Zagórce–pola położone na północ od Kąpia, na wschód od Kobylnika, na zachód od Baranichy (Niwy za Laskami), od północy z pastwiskami pod nazwą Grądy.

  Jako, że dziś część z przytoczonych powyżej dróg nie istnieje i czasami ciężko sobie wyobrazić położenie poszczególnych miejsc, poniżej zamieszczono bardzo ciekawą mapę przedstawiającą miedzy innymi Bobrowniki z roku 1914.

Mapa–Jeżeli ktoś potrzebuje mogę przesłać mapkę w trochę lepszej jakości (bobrowniczanin@gmail.com).

strona główna